Tổng quan kiến thức digital marketing

Digital Marketing là gì? Digital Marketing làm gì? Cách triển khai Digital Marketing như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu trong bài viết này.

Digital marketing là gì?Digital marketing làm gì?

Marketing online Marketing online là việc ứng dụng công nghệ mạng máy tính, các phương tiện điện tử vào việc nghiên cứu thị trường, hỗ trợ phát triển sản phẩm, phát triển các chiến lược và chiến thuật marketing… nhằm mục đích cuối cùng là đưa sản phẩm hàng hóa và dịch vụ đến người tiêu dùng một cách nhanh chóng và hiệu quả.
kiến thức digital marketing

Cách triển khai Digital marketing như thế nào?

Trước hết  để triển khai  tốt Digital marketing  cần hiểu rõ hai ý về: Chiển lược triển khai và các công cụ thực hiện.
Về chiến lược triển khai cần tuân thủ theo đúng các bước sau nhằm mang lại hiệu quả nhất.

1. Phân tích :

Quá trình phân tích cần làm rõ 3C.
+Company: Cần hiểu rõ về bản thân doanh nghiệp, vị trí trên thị trường, nguồn lực hiện tại và tầm nhìn phát triển tương lai.
+Competitor: Hiểu rõ về đối thủ cạnh tranh nhằm khai thác điểm yếu của đối thủ cũng như điểm mạnh của bản thân doanh nghiệp.
+Cosumer: Vấn đề cốt lõi trong marketing truyển thông cũng như online là nhận biết và hiểu rõ nhu cầu của khách hàng.Khách hàng cần gì? Muốn gì? Và làm sao đáp ứng được những nhu cầu mong muốn đó.

2. Lập kế hoạch:

+Xác định mục tiêu: Mục tiêu của chiến lược này là gì? Là doanh thu?Mức độ nhận biết thương hiêu? Mức độ hài lòng của khách hàng?
+Hướng triển khai:Các kênh marketing gồm online và offline . Việc sử dụng các công cụ và phương thức thực hiện sẽ gồm, đối với offline: event, pr,quảng cáo… , đối với online bài viết sẽ nhắc tới và làm rõ vào phần sau.
+Nguồn lực: Việc sử dụng nguồn lực sẽ được tính toán và phân bổ phù hợp với ngân sách cũng như mang lại hiệu quả nhất.

3. Thực hiện kế hoạch:

Việc thực hiện kế hoạch cần đúng với những phân tích, tính toán cũng như tuân theo các yêu cầu đã đề ra trong phần lập kế hoạch. Việc thực hiện kế thoạch là bước quan trọng ảnh hưởng lớn tới kết quản của cả chiến lược.

4. Đánh giá và hiệu chỉnh kế hoạch:

Quá trình đánh và và hiểu chỉnh sẽ được thực hiện song song và phân bổ đều trong thời gian thực hiện kế hoạch cũng như khi hoàn thành xong công việc.Việc đánh giá và hiểu chỉnh sẽ giúp giảm bớt nguy cơ, rủi ro của chiến lược, cũng như giúp cho chiến lược luôn hướng tới mục tiêu đã đặt ra.Mặt khác việc đánh giá lại kế hoạch khi hoàn thành xong  cũng góp phần xây dựng kinh nghiệm sau này.

Các công cụ hỗ trợ cho chiến lược digital marketing:

1)Marketing thông qua công cụ tìm kiếm (Search Engine Marketing – SEM).

2)Marketing qua E-mail (E-mail Marketing).

3)Marketing mạng xã hội (Viral Marketing).

4)Quảng cáo hiển thị như web banner/pop-ups hay quảng cáo đa phương tiện (rich media) hay quảng cáo tương tác (interactive advertising) như in-text/in-game.

5)Quảng cáo qua Web 2.0 như blog hay các diễn đàn

Đăng nhận xét